Trying to reconnect to server.

Cannot connect to server, please reconnect.

Connection to server rejected, please reload the page.

CANI si delighted to present a substantial course for Albania

We are delighted to present a substantial course for Albania, comprising a total of 21 learners. Our team at the Czech Air Navigation Institute is fully prepared and enthusiastic to deliver exceptional services, ensuring that the participants acquire not just the required knowledge, but also the necessary skills and attitude for their journey to obtain an ATCO Student license.

CANI at NATO Days 2023

The Czech Air Navigation Institute seized another fantastic opportunity to participate in the extraordinary aviation event, NATO Days 2023. A heartfelt thanks to everyone who graced our booth with their presence.

CANI invited a new group of aspiring Air Traffic Controllers from Norway

This week marks an exciting beginning at our training center as we extend a warm welcome to a new group of aspiring Air Traffic Controllers from Norway.  With dreams of guiding aircraft safely through the skies, these dedicated individuals have embarked on a journey that will equip them with the skills and knowledge

CANI40

Dny otevřených dveří výcvikového střediska Řízení letového provozu ČR (CANI)

ŘLP ČR, s. p., letos slaví 40 let poskytování výcviku ve své současné lokalitě – v Praze Ruzyni. Toto výročí je pro nás příležitostí ke vzpomínkám, zamyšlení nad současným stavem a představami do budoucnosti, ale také možností sdílet s širokou veřejností informace o fungování a zabezpečení řízení letového provozu v České republice.

Pokud máte zájem trochu nahlédnout do toho, jak se řídí české nebe, jak probíhá výcvik našich odborníků, neváhejte a přihlaste se na naše Dny otevřených dveří.

CANI

Czech Air Navigation institute

The Czech Air Navigation Institute is a modern and internationally recognized center providing services in the area of ATM training, technical personnel training and flight inspection with fourty years of tradition in this field and with international activities.